O Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) A Mariña-Ortegal, volve un ano máis a promover a campaña escolar “MARES DE CULTURA OS NENOS E O MAR”, nesta edición, a través dunha fantástica ferramenta online.

QUE É MARES DE CULTURA OS NENOS E O MAR?

A campaña escolar “Mares de Cultura, os Nenos e o Mar” é unha campaña escolar de sensibilización e divulgación dos valores e dos recursos do mar, presentada a través dun completo programa de actividades.

O principal obxectivo é achegar as novas xeracións, escolares de primaria e secundaria, ó entorno litoral de A Mariña-Ortegal, para descubrir in-situ a cultura mariñeira, os recursos naturais e as artes e tradicións pesqueiras relacionadas coa pesca artesanal.  Persegue ademáis, provocar na poboación escolar un cambio de perspectiva cara o respeto do medio mariño e uns hábitos de consumo responsable dos produtos do mar. O mesmo tempo, a través desta campaña, póñense en valor as actividades económicas do sector do mar dunha forma sustentable.

Preséntase nesta sexta edición como unha plataforma interactiva online de sensibilización e divulgación dos valores e dos recursos do mar, a través dunha serie de materiais dixitais con vídeos, ilustracións e imaxes.

A plataforma online vai dirixida a escolares de entre 8 e 15 anos, dos centros educativos do territorio de A Mariña-Ortegal, pero é unha ferramenta aberta a todo o mundo.

Xa tedes dispoñible a plataforma online, unha ferramentas interactiva de sensibilización e divulgación dos valores e dos recursos do mar, a través dunha serie de materiais dixitais. Estes contidos están dispoñibles na páxina web da campaña a través do acceso directo á “Plataforma online” (http://plataformaonline.maresdecultura.es/).

Os contidos divídense en 4 Unidades Didácticas, 4 específicas de primaria e 4 de secundaria. Cada unha delas elabórase de acordo coa adaptación curricular da normativa vixente en relación á lei da LOMCE da Xunta de Galicia. Cada unha das Unidades Didácticas englóbase en varios bloques descritos no currículum educativo de diferentes materias. Ademáis cada tema está adecuado ao nivel educativo e é unha ferramenta inclusiva, adaptando o vocabulario ás aptitudes e destrezas de cada nivel e ao grado cognitivo de cada alumno.

Guia para o profesorado

As guías do profesorado, dispoñibles para descargar dende a plataforma online,  son unha ferramenta imprescindible para o seguimento da materia por parte dos docentes. Neste documento o profesorado pode consultar a adaptación curricular da materia para incluir a plataforma na súa docencia. Na guía, ademais dunha introducción e dos obxectivos de cada Unidade Didáctica, inclúense cada unha das páxinas dos temas tratados na plataforma online. Apórtanse datos interesantes relacionados co tema a tratar, que enriquecen a información presente na plataforma e amplian o coñecemento do profesor con respecto á materia. Nestes documentos, a disposición do profesorado, inclúense propostas de actividades para realizar co alumnado na natureza, na aula ou experimentos no laboratorio.  Mediante estas iniciativas preténdese concienciar e facilitar o aprendizaxe dunha maneira divertida.